Lucia

I Sverige och övriga norden firas Lucia den 13 december och är tillsammans med advent början av julfirandet. Lucia firas med ett Luciatåg: Lucia med ljuskrona på huvudet, tärnor med levande ljus i händerna, Staffan Stalldräng med en guldstjärna på en pinne, pepparkaksgubbar (och gummor) och tomtar med stallyktor. Många vet inte vad seden med Lucia kommer från och vad som ligger till grund för firandet.

Lucia har precis som tomten en inte allt för enkel förklaring, en del kan härledas till martyr en på Sicilien med namnet Lucia och en del kan härledas till Adams första hustru som hette Lucia. Man måste även väva in lite traditioner från medeltiden här i norden för att få en komplett bild av Lucia.

Just namnet Lucia är ett sicilianskt namn som betyder den ljusa och kommer av latinets lux, lucis, som betyder ljus. Namnets maskulina version är Lucius som betyder djävul. Ursprunget till Lucia är svårt att klarlägga och seden med Luciafirande som vi har i norden finns bara här. Många hävdar att det beror på att just vid årets mörkare tid behövs ljus och att detta har fått seden att blomma i norden, men det är inte bara här i norden det är mörkt på vinterhalvåret så det känns som fel slutsats.
IMG_1612

 

Kristendomen

Den heliga Lucia är en historisk gestalt, född c:a 283 i Syrakusa på Sicilien. Där led hon utan tvivel även martyrdöden, sannolikt under Diocletianus förföljelse c:a år 304.

Lucia är den kristna kyrkans största helgon och staden Syrakusas skyddshelgon, hon är även skyddshelgon för synskadade, sjuka barn, bönder, prostituerade som ångrar sig, glasmästare, chaufförer, sjuksköterskor, sadelmakare, skräddare, vävare, knivsmeder, sekreterare, notarier, vaktmästare och dörrvaktare på Syrakusa och i England författare, advokater, tjänarinnor och försäljare; mot ögonsjukdomar, kroppslig och själslig blindhet, blödningar, halsinfektioner och dysenteri.

Lucia föddes som barn av rika föräldrar av högre samhällsklass. Fadern var av romersk bakgrund men dog när Lucia var ung, så det blev modern som tog sig an hennes uppfostran. Modern namn skall ha varit Eutychia, något som tyder på grekisk härstamning. Som så många andra av de tidiga martyrer, som Kyrkan ärar, hade Lucia redan som barn avlagt evigt kyskhetslöfte och hoppades att ge alla sina jordiska ägodelar till vården av de fattiga. Men hon berättade inte för någon om detta beslut, inte ens för modern. När hon växte upp till en vacker ung flicka, lovade modern bort henne till en förnäm hednisk yngling. Lucia lyckades uppskjuta förlovningsfirandet, medan hon innerligt bad till Gud om, att han skulle rädda henne från detta äktenskap.
Modern blev svårt sjuk efter att under flera år ha lidit av blödningar, som ingen läkare kunde bota. Då övertalade Lucia henne att företa en vallfärd till det populära pilgrimsmålet Catania, mindre än 8 mil från Syrakusa. Där fanns graven till den heliga jungfrun och martyren Agatha, som blev dräpt 52 år tidigare under kejsar Decius förföljelse. Moder och dotter reste till Catania. I bönen visade sig den heliga för Lucia och sade: “Min syster, varför ber du mig om något du lika väl själv kan ge din moder? Din tro har botat henne!”
Som tack för detta mirakel lovade modern, att flickan skulle få leva ogift och ge hemgiften till de fattiga. Men den kommande brudgummen, som blev kränkt och fylld av sårad stolthet, angav henne som kristen för kejsar Diocletianus ståthållare på Sicilien. Detta skedde år 303, som var det blodigaste året under kejsar Diocletianus förföljelse av de kristna. Hon blev fängslad och torterad, men hon var ståndaktig och klagade inte. Då blev hon dömd “ad lupanare“, att sändas till bordellen som straff. Där skulle hennes kyskhet gå förlorad, och den Helige Ande, som skulle upplysa henne, vika ifrån henne.
Hon skulle fraktas på en oxkärra till hån och spe genom staden, men tusen man och flera oxar klarade inte att dra jungfrun. Den rasande ståthållaren lät då samla ved runt hennes fötter och prövade att bränna henne, men åter blev hon räddad av Gud. Därefter hällde han kokande olja över henne, men hon fortsatte att vara oskadad. Då blev ståthållaren mycket vred, och hon dömdes att bli dödad med svärd, och bödlarna stack ett svärd i halsen på henne. Men Lucia levde så länge, att en präst hann att komma och ge henne sakramentet, då först dog hon.
På bilden ovan syns Lucia med ett fat där det ligger två ögon, legenden berättar att en hednisk yngling blev förälskad i den kristna jungfruns ovanligt vackra ögon. Något som fick henne att riva ut dem och skicka dem till honom på ett fat. Detta ledde till att han ögonblickligen lät döpa sig. Och Lucia fick glädje av sitt offer, för försynen utrustade henne med ett par ännu skönare ögon än tidigare.

I Italien firas Lucia genom att barnen lämnar över mat till Lucia och den ”flygande åsnan” som hjälper henne att ge presenter. Om de råkar se henne kommer hon enligt sägnen att kasta aska i deras ögon, så att de blir tillfälligt blinda.

Judendomen

Enligt den judiska mytologin hade Adam en fru innan Eva formades av hans revben, Lilith eller Lucia. Adam och Lilith skapades båda av jord och skapades som tvillingar. Adam förändrades och började kräva av Lilith att hon skulle lyda honom och göra allt han sa till henne. Hon vägrade att foga sej och lämnade Paradiset. Hon menade att de hade samma värde, då de var gjord av samma sak – jord. Så småningom ersattes hon av Eva, som skapades ur ett revben från Adam. Lilith sågs i de gamla myterna som en demon och det sägs att hon kom tillbaka till paradiset som en orm, att hon och djävulen har levt tillsammans och att hon är modern till Älvor, sjöjungfrur, häxor, nattmaran och andra typer av trollkunniga kvinnor.

Svensk historia

På medeltiden slaktades julgrisen på lucianatten och gårdsfolket festade natten lång, man firade med mat och dryck att slakten var färdig. Enligt folktron var det denna natt som de övernaturliga var ute och härjade och alla djur kunde tala, därför var det bäst att vara vaken hela natten och hålla koll. Bland annat var Lucifer ute, när Sverige sedan blev kristet föll det bra in att det fanns ett helgon som hette Lucia som man kunde fira istället.

I herrgårdarna uppstod det i början av 1800-talet en tradition där en vitklädd kvinnogestalt ingick i vakandet. Traditionen tros ha kommit från Tyskland under slutet av 1700-talet med just en vitklädd kvinna med ljus i håret (först som symbol på en gloria).
Under 1800-talet mitt spred sig traditionen bland annat till universiteten och bondesamhället.

1893 tog Skansen upp traditionen för att bevara den. Det första riktiga luciatåget arrangerades 1927 av Stockholms dagblad och fick snabbt efterföljare runt om i landet.
Numera firas lucia nästan överallt i samhället, skolor, daghem, arbetsplatser, föreningar alla har de sin egen lucia. I flera städer utses stadens lucia genom omröstningar i den lokala tidningen.