Julsånger


Det finns i stort sätt lika många stilar på julsånger som det finns julsånger, allt från folkmusik, pop till visor.
Julsånger kan vara sakrala (kristna, till exempel om Jesu födelse i Betlehem) eller profan (handlar till exempel om tomtar eller julgranar).
Till julsånger räknas även adventsånger, luciasånger och nyårssånger.

De flesta kan nynna till ett antal olika julsånger, julsånger finns med oss hela tiden fram till jul. Antingen i tv, radio, i högtalare i affären eller från den egna stereon.
I Sverige var det länge bara de traditionella julsångerna som var gångbara, men från mitten av 80-talet har det kommit många nya både svenska och utländska.

Här har jag gjort en sammanställning av julsånger, med information om sången, texten till sången och en (ibland två) youtube klipp.