Julkrubba

I många familjer oavsett hur kyrklig man är är det tradition att vid jul plocka fram julkrubban, ett arrangemang av figurer som gestaltar Jesu födelse. Till julkrubban hör vissa fasta figurer och vissa krubbor kan ha lite extra figurer.
De som finns med i alla är Jesusbarnet liggande i en krubba, Jungfru Maria, Josef och de tre vise männen, det som kan finnas extra är de tre vise männens kameler, herdar med sina lamm, åsna, oxe och ibland även ärkeängeln Gabriel. Krubban kan ha lite landskap runt som ska symbolisera Betlehemstrakten med sand och palmer. Det finns även vissa krubbor som har en hängande stjärna ovanför krubban för att symbolisera Betlehemsstjärnan

Från början är traditionen med julkrubba en romersk-katolsk tradition och den första skapades år 1223 av Franciskus av Assisi. Det dröjde ända tills slutet av 1800-talet innan traditionen kom till Sverige och då först till de borgerliga katolska hemmen. Efter att först ha visas ett stort motstånd arrangerades 1906 den första julkrubban på Ersta diakonissanstalt och 1929 visade första julkrubban i en svensk kyrka upp (S:t Petri kyrka i Malmö)

Sankt Petri kyrka i Malnö

En julkrubba är inte en korrekt bild av hur det kan ha sett ut i Betlehem vid tiden för Jesu födelse. Det finns många bitar i bibeln som är fria att tolka som alltid och en av de stora missarna som görs är de tre vise männen som kom fram på trettondagen och ska således inte ställas fram innan dess.