Maria bebådelsedag

Maria bebådelsedag är en årlig kristen högtid som firas nio månader innan jul i syfte att högtidlighålla att på denna dag berättade ärkeängeln Gabriel för jungfru Maria att hon var havande med Jesus. Dagen kallades innan för Herrens bebådelse, Vårfrudagen och Frue dagen.

Jungfru Marie bebådelsedag firas 25 mars i katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, med vissa undantag beroende på när påsken inträffar. Sedan 1953 firas i Svenska kyrkan dagen på den söndag som infaller 22–28 mars, såvisa inte palmsöndagen infaller under denna period. Då firas Maria bebådelsedag på söndagen för palmsöndagen, temat är “Guds mäktiga verk”.

Förr kallades denna dag (som var en helgdag) för Vårfrudagen (tidigare Frue dag i Skåne) efter titeln Vår Fru för jungfru Maria. I Sverige har vårfrudagen i folkmun omformats till våffeldagen, vilket gett upphov till seden att äta våfflor denna dag. Våffeldagen är den 25 mars, trots att det svenskkyrkliga kyrkoårets helgdag flyttats till en söndag.

Maria bebådelse av Leonard Da Vinci