Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen är för att minnas hur jungfru Maria 40 dagar efter födseln bar Jesus till templet. Dagen kallas även kyndelsmässa, Jungfru Maria kyrkogångsdag eller Herrens frambärande i TempletI almanackan är den 2 februari kyndelsmässodagen men den firas istället på efterföljande söndag i Svenska kyrkan. Sedan 1772 firas kyndelsmässodagen på söndagen som infaller 2-8 februari, om inte det är fastlagssöndagen då. I så fall firas kyndelsmässodagen söndagen innan. Kyndelsmässodagen avslutar jultiden på kyrkoåret.

Kyndelsmässodagen finns med i de flesta kristna samfund och är en av de äldsta kristna festdagarna