Julfrimärken

Fram till den 16 december kan man i Sverige skicka julkort och frankera med julfrimärken. Julfrimärket är klassat som B-post och posten garanterar att julkorten kommer fram innan julafton om de postas senast den 16 december. Posten sätter upp speciella röda postlådor till julkorten och delar ut julkortskuvert där man lägger alla sin julkort och stoppar i julkorts postlådan. Motiven på julfrimärkena skiftar från år till år och det brukar bli en del debatt om motiven då inte alla gillar de motiv som erbjuds.

Är julfrimärkena valörlösa kan man använda samma frimärken flera år och de kan även användas som vanlig B-post under resten av året.

Sedan 1980 har posten gett ut julfrimärken, eller som de kallas julpostmärken
1980
1980

1981
1981

1982
1982