Julfrimärke

Fram till den 15 december (nytt för 2017) kan man i Sverige skicka julkort och frankera med julfrimärken. Julfrimärket är klassat som B-post och posten garanterar att julkorten kommer fram innan julafton om de postas senast den 15 december (nytt datum 2017). Posten sätter upp speciella röda postlådor till julkorten och delar ut julkortskuvert där man lägger alla sin julkort och stoppar i julkorts postlådan. Motiven på julfrimärkena skiftar från år till år och det brukar bli en del debatt om motiven då inte alla gillar de motiv som erbjuds.

Är julfrimärkena valörlösa kan man använda samma frimärken flera år och de kan även användas som vanlig B-post under resten av året.

Sedan 1980 har posten gett ut julfrimärken, eller som de kallas julpostmärken
1980
1980

1981
1981

1982
1982

1983
1983

1984
1984

1985
1985

1986
1986

1987
1987

1988
1988

1989
1989

1990
1990

1991
1991

1992
1992

1993
1993

1994
1994

1995
1995

1996
1996

1997
1997

1998
1998

1999
1999

2000
2000

2001
2001

2002
2002

2003
2003

2004
2004

2005
2005

2006
2006

2007
2007

2008
2008-2

2009
2009

2010
2010-2

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014

2014

2015

2016

2017

2018