Tjugondag Knut

Den 13 januari, tjugo dagar efter jul, är julen slut i Sverige, i äldre tradition och på andra håll i Europa tar julen slut den 7 januari (när vi firar trettondagen). Knutdagen har sitt namn efter den danske hertigen Knut Lavard, som mördades den 7 januari 1131 och senare blev helgonförklarad. Hans dödsdag råkade vara dagen efter trettondagen, då julen var slut. Men vid slutet av 1600-talet förlängdes julfirandet med en vecka, och namnet Knut flyttades från 7 till 14 januari. Orsaken var att varje stor kyrkohögtid i äldre tid hade en efterfest åtta dagar senare, en så kallad oktav.I Bondepraktikan står det “Konung Knut bad dem hjälpa sig att driva julen ut”. Den 20:e dagen efter jul är julen slut, en tradition som vi har åtminstone sedan 1600-talet. Att slänga ut granen tillsammans med en så kallad julgransplundring härstammar från 1800-talets borgerliga traditioner.

Kungen Knut som nämns i Bondepraktikan är den danske kungen Knut, även han blev helgonförklarad och han var beskyddare av de medeltida Knutsgillena.
Dessa Knutsgillena arrangerade ibland knutsbaler, vilket sannolikt påverkar tjugondag Knut och julgransplundringarna.